Rea!

FERNOX F3 Cleaner 500ml för installationsrengöring

Det ursprungliga priset var: 595 kr.Det nuvarande priset är: 395 kr.

Leveranstid 7-14 vardagar.

Artikelnr: 57762 Kategori:

Beskrivning

Rengöringsmedel F3 500ml
Produktkod: 57762

Cleaner F3 är ett effektivt, universellt, icke-skummande rengöringsmedel med neutralt pH som tar bort slam, avlagringar och andra föroreningar från befintliga centralvärmesystem, återställer deras effektivitet och eliminerar pannljud. Vid driftsättning av nya installationer i enlighet med lokala föreskrifter och bästa praxis är Cleaner F3 idealisk för att ta bort flussrester och andra föroreningar efter installationen, vilket hjälper till att förlänga pannans livslängd och systemeffektivitet. Lämplig för användning under strålsköljning för att påskynda rengöringsprocessen. Det är en säker produkt, lämplig för alla metaller som vanligtvis används i värmesystem, inklusive aluminium.

Effektivt, universellt rengöringsmedel för nya och befintliga värmeinstallationer
Avlägsnar slam, glödskal och andra installationsföroreningar, återställer energieffektiviteten och förlänger installationens och pannans livslängd
Rengjord installation med Cleaner F3 och skyddad med Protector F1 kan spara gas upp till 15 % varje gång värmen slås på.
Neutral, kan användas i installationer och värmeanordningar gjorda av alla metaller och vanliga material, inklusive aluminium (t.ex. kisel-aluminium värmeväxlare)
En 500 ml flaska låter dig rengöra en installation med en kapacitet på upp till 130 liter vatten eller 250 m2 golvvärme (eller 16 radiatorer i ett standardvärmesystem)
En pH-neutral, säker, icke-skummande produkt som snabbt och enkelt kan tas ur systemet – vilket sparar tid på arbetsplatsen.
Applicering, montering och dispensering

En enkel dos Cleaner F3 räcker för att en ganska stor fastighet ska underhålla och skydda ett 130 liters värmesystem som innehåller upp till 16 radiatorer eller 250 m² golvvärme. Ytterligare/upprepad användning av Cleaner F3 kan behövas vid större installationer eller där det finns mycket slam. Alternativt, i kraftigt silade installationer, kan Power Cleaner F8 användas. Töm först och fyll sedan hela installationen med vanligt vatten. För optimalt resultat bör det vara möjligt att helt tömma hela systemet, inklusive toppmatade radiatorer, om sådana finns. För detta ändamål är det bäst att tillfälligt använda slussventiler med full hål med slangkopplingar. Magnetventiler och termostatventiler ska ställas in så att att ingen del av systemet skärs av under rengöring eller sköljning. Utsläppt vatten ska släppas ut i avloppssystemet, inte regnvatten. För öppna system, lägg till Cleaner F3 genom expansionstanken. För slutna system, tillsätt via lämplig doseringspunkt eller använd Fernox Cleaner F3 Express 400ml. Fernox Cleaner F3 kan också användas i kombination med en jetsköljanordning. I detta fall, se bruksanvisningen från tillverkaren av denna enhet. Vid förrengöring av nya installationer bör Fernox Cleaner F3 cirkuleras i minst en timme vid normal driftstemperatur. Vid rengöring av befintliga installationer bör även slam och skräp, inom en timme vid normala driftstemperaturer, bli en slurry. Men för att ta bort härdade järnoxider och avlagringar kan rengöringstiden förlängas till upp till en vecka vid en normal uppvärmningscykel. Om det fortfarande finns en kall plats på radiatorn efter en timme, öka flödet genom den radiatorn genom att stänga ventilerna på de andra radiatorerna. I vissa fall kan en ytterligare eller upprepad dos av Cleaner F3 vara nödvändig. Töm och spola systemet noggrant minst två gånger tills vattnet blir klart. Genom att använda Cleaner F3 med en jetsköljanordning kan rengöring av installationen göras på en timme. Använd dynamisk sköljning med vanligt vatten tills det är rent. Fyll systemet med Fernox Protector F1 för att ge långtidsskydd mot korrosion och avlagringar. Indirekta varmvattenberedare med en enda vattenförsörjning, t ex “Primatic” eller liknande, använder kemikalier för dricksvatten. “Genom att skydda ditt centralvärmesystem med Fernox F1 Protector, efter att ha rengjort det med Fernox F3 Cleaner, kan du återställa och bibehålla systemets effektivitet och spara upp till 15 % gas varje gång du värmer upp ditt utrymme. Denna besparing motsvarar de årliga utsläppen av 110 kg CO2e i ett typiskt hushåll”*. *enligt en oberoende åsikt och sparar därmed upp till 15 % gas varje gång du värmer upp rummen. Denna besparing motsvarar de årliga utsläppen av 110 kg CO2e i ett typiskt hushåll”*. *enligt en oberoende åsikt och sparar därmed upp till 15 % gas varje gång du värmer upp rummen. Denna besparing motsvarar de årliga utsläppen av 110 kg CO2e i ett typiskt hushåll”*. *enligt en oberoende åsikt

Förpackning, hantering och säkerhet

Fernox Cleaner F3 finns i 500 ml flaskor. Fernox Cleaner F3 är klassificerad som ofarlig för människors hälsa men bör, som med alla kemikalier, förvaras utom räckhåll för barn. Vid kontakt med ögon eller hud, skölj omedelbart med mycket vatten.

Varumärke

Fernox

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”FERNOX F3 Cleaner 500ml för installationsrengöring”